Nem kell 1 hónapig szünetelni!

Nem kell 1 hónapig szünetelni!

Aki a szünetelését 2020. március 11. napja és 2020. március 30. napja között jelentette be az e rendelet hatálybalépését követő 15. napig bejelentheti

a) a tevékenységének szünetelése iránti bejelentés visszavonását vagy

b) szüneteltetett tevékenységének folytatását.

(2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti visszavonás alapján a  nyilvántartást vezető szerv úgy törli a  nyilvántartásból a korábbi bejelentést, hogy az mint törölt adat se legyen megismerhető.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szünetelés időtartama egy hónapnál rövidebb is lehet.

(4) Ha jogszabály az  egyéni vállalkozói tevékenység szüneteléséhez jogkövetkezményt fűz, a  (2)  bekezdés szerinti adattörlést követőn úgy kell tekinteni, hogy a szünetelésre nem került sor.

A 2020. március 30. napját követően a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt bejelentett egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésére a minimum 1 hónapos szünetelési időtartamot nem kell alkalmazni.

Magyar Közlöny 79. szám.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.