BEszámoló közzététele és adófizetési határidő változás

BEszámoló közzététele és adófizetési határidő változás

2019. adóévi társasági adó, iparűzési adó, KIVA és beszámoló elkészítési, elfogadási eredeti határidő 2020.06.01. a koronavírus miatt kialakult vészhelyzet miatt 2020.09.30-ra módosult. Az előlegeket ugyanúgy fizetni kell!

A Széchenyi Pihenő Kártya formájában – béren kívüli juttatásként – adható összeg emelése és mentesítése a szociális hozzájárulási adó alól

A  2020. évben a  Széchenyi Pihenő Kártya

a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,

b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,

c) szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint összegig minősül béren kívüli juttatásnak.

A fenti juttatás szochó adó mentes, Az adómentesség e  kormányrendelet hatálybalépésétől a  2020. június 30-ig adott juttatások tekintetében alkalmazható.

Az éves keret normál munkáltató esetén évi 800 ezer Ft, költségvetési szerv esetén 400 ezer Ft. Ha a munkavállaló munkaviszonya nem áll fenn egész évben, a keretösszeget arányosítani kell (kivéve elhalálozás esetén)

Idegenforgalmi adó

Az e  rendelkezés hatálybalépésétől 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetne, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.

Megbízható adózó

A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és az azt követő minősítés alapján az adózó megbízható adózói minősítése nem szüntethető meg a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy az  azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt a terhére megállapított adókülönbözetre való hivatkozással.

Részletfizetés

Az  adóhatóság az  adózónak és az  adó megfizetésére kötelezett személynek a  veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az  adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb öt millió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a  kérelmező a  kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

Mérséklés

Az  adóhatóság a  nem természetes személy adózónak és az  adó megfizetésére kötelezett személynek a  veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az  őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az  adótartozás megfizetése a  kérelmező gazdálkodási tevékenységét a  veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető

EKÁER

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben az adózó a veszélyhelyzet ideje alatt és a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig mentesül a kockázati biztosíték nyújtása alól. DE EKÁER számot továbbra is kérni kell!

Fizetés nélküli szabadság

A  veszélyhelyzet fennállásának időszakában a  veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult és 2020. május 1-jétől a  munkáltató – a  tárgyhót követő hónap 12. napjáig – egészségügyi szolgáltatási járulékot állapít meg, vall be és fizet meg a fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló(k) után.

2020.07.01- től a szociális hozzájárulás adó mértéke 15,5 %, EKHO 15,5 %

KIVA 11 % 2021.01.01-től.

Magyar közlöny 82. szám

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.