2020-as adóváltozások

2020-as adóváltozások

MINIMÁLBÉR

Várhatóan nem kötnek új megállapodást a munkavállalói és a munkaadói érdekképviseletek, így jövőre is nyolc-nyolc százalékkal emelkedhet a minimálbér és a garantált bérminimum összege a 2018 végén megkötött, kétéves egyezség értelmében.

A 2020-as minimálbérek pontos összegét várhatóan a december utolsó napján megjelenő Magyar Közlönyben hirdetik ki. A minimálbér bruttó 161.000 forintra, míg a középfokú végzettséghez kötött, a kötelező legkisebb keresetűek érdemi többségét adó bérminimum bruttó 210,600 forintra nőhet. 

SZÁMLÁZÁS

Az online számlázás bővítése azt jelenti, hogy 2020 nyarától általános kötelezettség lesz a vevő adószámának feltüntetése a számlán, függetlenül attól, hogy eléri-e a 100 ezer forintot a számla áfa-tartalma. Ezt jövetően már az összes, belföldi adóalany közötti ügyletről adatot kell szolgáltatni az online rendszerben. Jelentősen átalakul az összesítő jelentés rendszere is, ahol szintén minden egyes számla jelentéstételi kötelezettség alá fog esni. Ezen kívül, a teljesítést követően 15 nap helyett 8 napon belül kell majd a számlát kibocsátani.

TB VÁLTOZÁSOK

2020. július 1-jével új Tbj. törvény lép hatályba,

  • A jelenleg megkülönböztetett nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási- (pénzbeli és természetbeni) és munkaerő-piaci járulék megszűnik, főszabályként egységesen 18,5 százalék mértékű társadalombiztosítási járulék lesz. A 10 százalékos nyugdíjjárulék ugyanakkor továbbra is alkalmazható lesz bizonyos esetekben.
  • Valamennyi dolgozó nyugdíjast meg fogja illetni a járulékmentesség. A jelenlegi szabályok ezt csak a munkaviszonyban foglalkoztatott nyugdíjasoknak biztosította.
  • Az egységes társadalombiztosítási járulék kiterjeszti a családi járulékkedvezmény tekintetében figyelembe vehető járulékmértéket a munkaerőpiaci-járulékra is.
  • Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7 710 forintra módosul (napi 257 forint).
  • Pontosításra és részbeni módosításra kerül a járulékalapot képező jövedelem meghatározásának módja, amikor hazánknak a jövedelemre, vagy annak egy részére nem terjed ki az adóztatási joga.
  • Bekerült olyan eljárási szabály is a tervezetbe, mely kifejezetten előírja az egészségügyi szolgáltatási járulék 3 hónapot meghaladó fizetési késedelme esetén a TAJ szám érvénytelenítését.
  • Egészségügyi szolgáltatás biztosítására vonatkozó megállapodás egy előzetes egészségügyi állapot-felmérés után köthető. A feltárt betegségre, egészségkárosodásra a megállapodás nem terjed ki.
  • A törvény lehetővé teszi az elévülési idő figyelmen kívül hagyását nyugdíj-megállapítási eljárás során.
  • A törvény rögzíti a külföldi devizában megszerzett jövedelem forintra történő átváltásának szabályait.

TÁRSASÁGI ADÓ

A tevékenységüket év közben kezdők számára is lehetőség nyílik a csoportos tao-hoz történő azonnali csatlakozásra, ha szándékukat a bejelentkezéssel egy időben jelzik.

Emellett, az adóról való rendelkezés kapcsán a jövő évtől várhatóan újra beadható lesz kimentési kérelem a késedelmesen teljesített adóelőleg utalása kapcsán is. Idén a jogszabály ezt a lehetőséget csak az adó utalásakor biztosította.

EKAER

A jövő évtől várhatóan már lesz lehetőség utólagos módosításokat tenni az EKAER bejelentésekben, egy alkalommal az EKAER szám lezárását követő 3 munkanapon belül. A szükséges informatikai fejlesztések miatt ez várhatóan csak a 2020. március 1-je utáni bejelentésekre vonatkozik majd.

KATA

Várhatóan kiemelten fogják ellenőrizni a KATÁ-sok szerződéseit, a vállalkozói jogviszony és a színlelt munkaviszony fennállását.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.